Integritetspolicy

All personlig information som sparas på webbplatsen kommer att hanteras med största försiktighet. Informationen som vi lagrar kommer inte att säljas eller användas för andra syften än att säkerställa bästa möjliga service. Den kommer endast att användas för att informera dig om specialerbjudanden, kampanjer och andra marknadsföringsmöjligheter relaterade till de olika delarna av Affordable Luxury. Dina personuppgifter får lämnas ut till tredje part endast när det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Om du vill avsluta din prenumeration, klicka på Avsluta prenumeration i nästa nyhetsbrev du får eller skicka ett e-postmeddelande till support@affordableluxurys.com. Ange ditt namn och din e-postadress samt en kort beskrivning av ärendet i mejlet. Du har rätt att när som helst granska din information i filen. Detta kan nås genom att maila support@affordableluxurys.com. Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få informationen rättad. Alla kunder som betalar med kort är föremål för valideringskontroller. Affordable Luxury förbehåller sig rätten att fördröja eller avvakta beställningar om bedrägeri misstänks. Av säkerhetsskäl lagrar vi ingen betalningsinformation i vår databas.

GDPR/Dataskyddsförordningen

Vi är måna om att se till att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt så att du kan känna dig trygg när du handlar hos Affordable Luxury. Vår integritetspolicy gäller så fort du gör ett köp i vår webbshop, tar del av vårt nyhetsbrev samt när du är i kontakt med oss ​​på Affordable Luxury angående serviceärenden. Observera att vi inte lagrar några kreditkortsuppgifter.

Vem är ansvarig för att hantera dina personuppgifter när du handlar hos Affordable Luxury?

Affordable Luxury AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, medan utvalda partners i enlighet med Affordable Luxurys instruktioner kan behandla dina personuppgifter i samband med ditt köp. Affordable Luxury, samt vissa leverantörer, strävar efter att hantera dina personuppgifter i enlighet med den dataskyddsförordningen. Med andra ord: på ett lagligt, öppet och rättvist sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varför?

Vi samlar in dina personuppgifter när du gör en beställning, kontaktar vårt kundlojalitetsteam, registrerar dig för vår marknadskommunikation, surfar på vår webbplats eller använder de andra tjänsterna som erbjuds av vår webbplats (www.affordableluxurys.com). De uppgifter vi samlar in inkluderar detaljer om din personliga information såsom ditt förnamn och efternamn och dina leverans- och faktureringsadresser. Vi samlar också in data om dina shoppingvanor och de sidor och produkter du har sett från din användning av webbplatsen. Vi använder dessa uppgifter för att:

  • Ta emot beställningar, behandla betalningar och leverera de varor du har köpt;
  • Tillhandahålla eventuella ytterligare tjänster du har begärt, såsom vår marknadskommunikation;
  • Ge dig tillgång till tjänster reserverade för registrerade användare, såsom produktvarningar och nya erbjudanden;
  • Ge dig hjälp och assistans via vårt kundlojalitetsteam;

Enligt Dataskyddsförordningen måste vi ha en giltig rättslig grund för att behandla våra kunders och dina uppgifter. I de flesta fall kommer vi att behandla dina uppgifter på den grunden av att vi har ett avtal med dig för att du till exempel gjort ett köp eller för att förse dig med andra tjänster du har efterfrågat. Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att skicka försäljnings- och marknadskommunikation till dig som vi tror är av intresse för dig om vi har ditt samtycke till denna aktivitet, eller om du är en befintlig kund där vi har ett legitimt intresse av att kommunicera med dig. Du kan när som helst välja bort (avregistrera) försäljnings- och marknadskommunikation från oss.

Vem kommer att behandla dina uppgifter?

Vi kan komma att behålla tjänster från externa leverantörer för att hjälpa till att möta våra affärsbehov och kan därför dela dina uppgifter med dessa leverantörer. Dessa leverantörer har valts ut efter en rigorös utvärderingsprocess och valts ut för sin säkerhet, pålitlighet och kompetens.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka du lämnade personuppgifterna, såvida inte lagen kräver att vi lagrar dem längre. Perioden varierar dock beroende på syftet med behandlingen. Till exempel så lagras de uppgifter som samlas in när du köper varor på affordableluxurys.com i enlighet med inhemsk skattelagstiftning, medan de uppgifter som används för att skicka vår marknadsföring till dig lagras tills du själv begär att bli borttagen, det vill säga avregistrerad.

Vilka är dina rättigheter angående dina personuppgifter?

Du har rätt att veta: vilka personuppgifter vi har och behandlar om dig, var dessa uppgifter kommer ifrån samt hur vi använder dessa uppgifter;
  • Be oss uppdatera, korrigera eller lägga till uppgifterna vi har om dig;
  • Återkalla samtycke för behandling för ett specifikt ändamål;
  • Be oss att radera dina uppgifter från våra system;
  • Begränsa eller motsätta oss vår hantering av dina uppgifter;
  • Be oss att tillhandahålla de personuppgifter vi har om dig i ett enkelt och heltäckande elektroniskt format, eller överför dessa uppgifter direkt till en tredje part som du utsett.

Cookies

Cookies används på webbplatsen för att förbättra din surfupplevelse. Förutom användning för statistiska ändamål identifierar cookies din dator och gör att webbplatsen kan återkalla dina personliga inställningar. Din webbläsare kan ställas in att skicka ett meddelande när en cookie aktiveras. Detta gör att du kan neka användning av denna cookie eller att radera cookien i slutet av ditt besök. Webbutiken kan inte nås om cookies är inaktiverade. Genom att använda affordableluxurys.com ger du ditt samtycke till att affordableluxurys.com sätter cookies på den använda enheten.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår räckvidd. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretesspolicyer på sådana webbplatser.

Färger

Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen är verklighetstrogna. Detta beror delvis på färginställningarna på din dator och bildskärm.

Överträdelser

Affordable Luxury förbehåller sig rätten att söka alla tillgängliga lösningar enligt lag och gällande rätt för brott mot dessa villkor, inklusive rätten att blockera åtkomst till webbplatsen. Individer som bryter mot begränsningen av lösenordsskyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

Force majeure

I händelse av Force Majeure kommer Affordable Luxurys skyldigheter att avbrytas. Avtalet mellan dig och Affordable Luxury kan i sådana fall helt eller delvis sägas upp av dig själv eller av Affordable Luxury. En Force Majeure är i händelse av krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, fel på el, telefon eller internet, naturkatastrofer eller liknande händelser. Under sådana omständigheter kommer Affordable Luxury att försöka lösa alla problem i tid.

Gällande rätt

Dessa användarvillkor står i enlighet med svensk lag och de svenska domstolarna har exklusiv jurisdiktion för alla tvister under detta avtal. Ditt lands lagar kan skilja sig från Sverige och det kan finnas ytterligare lagkrav för att använda denna webbplats. Du måste följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar och förordningar angående din användning av vår webbplats.